Welcome to Phoenix Law

Success with Phoenix Law

Book Your

Appointment

Get Free

Expert Advice

You Can Easily

Join Our Team

Về Chúng Tôi

Với dân số khoảng 92 triệu người và cơ cấu dân số trẻ và tỷ lệ tăng trưởng GDP cao, Việt Nam thực sự là một thị trường sôi động và đầy hứa hẹn cho hoạt động thương mại và đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình hội nhập kinh tế thế giới, do nhiều yếu tố về kinh tế, lịch sử và văn hoá mà hệ thống pháp luật Việt Nam luôn trong trạng thái vận động.  Nhiều quy định được sửa đổi, nhiều quy định mới được ban hành, những nội dung này gây trở ngại cho việc tìm hiểu, áp dụng và thực thi pháp luật tại Việt Nam. Đây là thách thức không nhỏ cho doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Dịch Vụ

Dịch vụ pháp lý

Giải quyết tranh chấp

Tư vấn đầu tư

Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sản phẩm

Thành lập công ty

0 %
Vụ Thành Công
0
Khách Hàng
0
Luật Sư
0 %
Vụ Hủy Bỏ
Close Menu